a

Jsem porodní asistentka a pracuji na novorozeneckém oddělení jako dětská sestra. Kromě velmi oblíbené profese jsem se začala věnovat aktivitám, které jsou velmi blízce spojeny právě s prací porodní asistentky a dětské sestry. Po potřebném proškolení cvičím s těhotnými ženami a s ženami po porodu, které trpí diastázou břišních svalů, ochablým pánevním dnem a dalšími potížemi po porodu. Dále pak provozuji předporodní kurzy v Jindřichově Hradci a v Třeboni. Další z aktivit, která doplňuje ty předchozí, je laktační poradenství. Tuto práci a veškeré činnosti s ní spojené dělám velmi ráda a s respektem již třetím rokem. Bude mi potěšením, když se potkáme.
Vzdělání:
2006 – 2010 Střední zdravotnická škola Jindřichův Hradec – Obor Zdravotnický asistent zakončený maturitou v roce 2010
2010 – 2013 Vysoká škola Polytechnická Jihlava – Obor porodní asistentka – bakalářské studium. Ukončení státními zkouškami ve 2013.
2013 – 2015 Ostravská univerzita v Ostravě – Obor Komunitní péče v porodní asistenci – magisterské navazující studium. Ukončení státními zkouškami ve 2015.
Získané certifikace:
  • Facefitness Academy – Cvičení pro těhotné a po porodu
  • IQ pohyb – seminář těhotné a po porodu
  • Laktační liga – laktační poradce
Praxe a ostatní aktivity:
Získávání praxe v oboru:
  • Velmi přínosnou byla praxe v gynekologicko–porodnické klinice U Apolináře v Praze
  • Nemocnice Jihlava
  • Fakultní nemocnice Ostrava
  • Praktický lékař pro děti a dorost – MUDr. Ludmila Plocková
  • GynCentrum Ostrava
  • Nemocnice Jindřichův Hradec – která je nyní mým působištěm v roli dětské sestry na novorozeneckém oddělení.